Massage


 

 

IMG 20200310 173812 EFFECTSEnergetische massage

Dit is een zeer lichte vorm van massage, waarbij handen en vingertoppen worden gebruikt om energie in beweging te brengen. Tijdens een energetische massage wordt je uitgenodigd om te voelen wat er is. Door je aandacht naar binnen te richten en te voelen, zonder te veroordelen, kun je beseffen hoe het er is. De gedachten, herinneringen of emoties die hierbij naar boven komen, kunnen een bewustwordingsproces op gang brengen. Het gaat erom deze te herkennen, erkennen en ze te aanvaarden als een deel van jezelf. Op dat moment vindt er heling plaats. En is er weer ruimte voor alle levensenergie die door je heen kan stromen

Intuïtieve ontspanningsmassage

Bij intuïtieve massage strijken mijn handen als het ware automatisch over jouw lichaam. Ze volgen geen vaststaande volgorde van handelingen. Aan het begin van de massage stem ik mij af op Universele energie, liefde en op jou, waardoor jij de voor jou best mogelijke massage ontvangt. Deze massage is een vorm van integratieve massage. Integratieve massage is een ontspanningsmassage die goed te vergelijken is met de zorg die een moeder aan haar kind geeft. Ze wrijft over de zere plek (intuïtief), wiegt het kind (dynamisch) en legt haar hand op de zere plek (polariteit). Integratieve massage combineert de massagetechnieken tot een vloeiend geheel, waarmee op een holistische wijze een ontspanningsmassage gegeven wordt, afgestemd op jouw behoefte van dat moment.

  Post your comments...

  Joomla! Debug Console

  Session

  Profile Information

  Memory Usage

  Database Queries